Αφιέρωμα στα τραγούδια του Δοξάτου το Σάββατο 6 Μαϊου 2017 στις 19:30 μ.μ.στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Δοξάτου

Αφιέρωμα στα τραγούδια του Δοξάτου το Σάββατο 6 Μαϊου 2017 στις 19:30 μ.μ.στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Δοξάτου

Αφιέρωμα στα τραγούδια του Δοξάτου το Σάββατο 6 Μαϊου 2017 στις 19:30 μ.μ.στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Δοξάτου

Κατεβάστε το αρχείο