b-fasi-pigon1

Σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει η κατασκευή του έργου Β Φάσης αξιοποίησης του χώρου των Πηγών από τον ανάδοχο εργολάβο. Το έργο προϋπολογισμού 1.971.955 ευρώ, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2007 – 2013 υπό την επίβλεψη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

Στο πλαίσιο της Α’ φάσης του έργου υλοποιήθηκε με υποδειγματικό τρόπο ένα μεγάλο τμήμα της μελέτης που αφορά κυρίως τις υπαίθριες και ημιυπαίθριες διαμορφώσεις του περιβαλλοντικού πάρκου (δίκτυα προσπελάσεων, διαδρομές σε επαφή με το νερό, στάσεις, χώροι αναψυχής, φυτεύσεις, διευθετήσεις της ροής των νερών, μικροί τεχνητοί καταρράκτες, ξύλινες εξέδρες), καθώς και κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως το αναψυκτήριο, βοηθητικοί χώροι εξυπηρέτησης κοινού και χώροι διοίκησης).

Η αρχιτεκτονική πρόταση που έχει διατυπωθεί επιχειρεί με την ανάπτυξη ενός πειθαρχημένου δικτύου εσωτερικών χαράξεων στο όριο της φυσικής κίνησης του νερού και την κατανομή επιλεγμένων χρήσεων να καταστήσει εκ νέου τις Πηγές ελκυστικό τόπο προορισμού. Ταυτόχρονα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία ενός «Περιβαλλοντικού Πάρκου» το οποίο θα «απασχολεί» τον επισκέπτη προσφέροντας μια ποικιλομορφία στοιχείων πολιτιστικού, περιβαλλοντικού, ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Η Β Φάση περιλαμβάνει τα παρακάτω:

b-fasi-pigon2

Α. Κατασκευή Πολυχώρου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και συνεδρίων: Πρόκειται για χώρο εκδηλώσεων δίπλα στον χώρο των Πηγών  με δυναμικότητα 250 θέσεων θα φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις των τοπικών φορέων (Δήμος, Πολιτιστικοί Σύλλογοι λοιπά Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Δοξάτου) κλπ., ετήσιο συνέδριο με θέμα την προστασία και ανάδειξη του Υδάτινου Στοιχείου, εκδηλώσεις των τοπικών σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικές και μη ημερίδες, δράσεις των τοπικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων κλπ. Ο Πολυχώρος θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό προκειμένου να καλύψει ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων όπως συνέδρια, θεατρικές παραστάσεις, ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ. Είναι κάτι που λείπει από τον Δήμο Δοξάτου και έτσι θα καλυφθεί ένα μεγάλο κενό.

Β. Θέσεις αναψυχής εξωτερικού χώρου, λοιπές παρεμβάσεις, επέκταση και αισθητική αναβάθμιση υφιστάμενου αναψυκτηρίου: Αφορά τη δημιουργία ξεκούρασης καθώς και λοιπές παρεμβάσεις στο σύνολο του ήδη διαμορφωμένου χώρου, οι οποίες θα στοχεύουν στην καλύτερη ανάδειξη του και στην εξασφάλιση της λειτουργικότητας και ασφάλειας που θα προσφέρει στον επισκέπτη. Η μικρή επέκταση τέλος και η αισθητική αποκατάσταση του υφιστάμενου αναψυκτηρίου μέσα στο πνεύμα του αρχικού του σχεδιασμού, στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητάς του και στη βέβαιη προοπτική αύξησης της επισκεψιμότητας του χώρου.

Γ. Εγκαταστάσεις Ψηφιακής Ενημέρωσης και Πληροφόρησης Επισκεπτών: Ο επισκέπτης θα μπορεί αντλήσει πληροφορίες τουριστικού ενδιαφέροντος για τον Δήμο Δοξάτου μέσω ψηφιακών μέσω υψηλής τεχνολογίας. Ο χώρος θα περιλαμβάνει οθόνες αφής, δυνατότητα τηλεδιάσκεψης με απομακρυσμένο υπάλληλο που θα είναι αρμόδιος για την πληροφόρηση του επισκέπτη, ειδικό ψηφιακό εξοπλισμό εικονικής περιήγησης σε όλα τα σημεία τουριστικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχουν διαδραστικές δυνατότητες εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η εμπειρία που θα προσφέρει στους επισκέπτες θα είναι μοναδική στην Ελληνική επικράτεια προσελκύοντας τον απλό επισκέπτη και ιδιαίτερα τα σχολεία, αναπτύσσοντας έτσι εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως ο οικοτουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός και ο σχολικός τουρισμός.

Προοπτική απεικόνιση του χώρων των Πηγών, όπως θα διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση της Β Φάσης.  

Το στρατηγικό όραμα δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου Πάρκου Αναψυχής και Φιλοξενίας ποικίλων δραστηριοτήτων ολοκληρώνεται με την Γ Φάση, η οποία προγραμματίζεται να υλοποιηθεί την επόμενη πενταετία. Αυτή θα περιλαμβάνει τη δημιουργία περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών από τις Πηγές έως και τον παλιό Νερόμυλο κατά μήκος του ποταμού. Επιπλέον θα προβλεφθούν ξύλινες γέφυρες για την  διάσχιση του ποταμού, στάσεις ξεκούρασης, σήμανση και έντυπο ερμηνευτικής πληροφόρησης των διαδρομών. Συνολικά η περιοχή αναμένεται να προσελκύσει και να φιλοξενήσει ανθρώπους που αναζητούν έναν χώρο ο οποίος θα τους προσφέρει έναν συνδυασμό εμπειριών πολιτιστικού, περιβαλλοντικού, ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον.

Ο χώρος των Πηγών θα ενταχθεί μαζί με άλλες πολιτιστικές υποδομές στην γενικότερη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Δοξάτου, η οποία θέτει ως βασική κατεύθυνση την ορθή αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών προς όφελος του Δημότη και της γενικότερης τοπικής ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει πως τα υπάρχοντα Μουσεία, Πολιτιστικοί Χώροι, το Ψηφιακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το Κέντρο Προσφυγικής Μνήμης κ.α. θα φιλοξενούν δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από φορείς όπως Συλλόγους, Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, Σχολεία, Ιδιώτες κλπ. Τέτοιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να είναι βραδιές αστρονομικής παρατήρησης, τοξοβολία, περιβαλλοντική εκπαίδευση, φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής, ποδηλατοδρομίες και άλλες. Απώτερος στόχος είναι να «ζωντανέψει» ο Δήμος αξιοποιώντας αυτά που έχει, να προσελκύσει επισκέπτες, να γίνει πιο εξωστρεφής με θετικές συνέπειες στην τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.