Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ( ΔΗ. Κ. Ε. ΔΗ.Δ. ) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Δοξάτου.
Η επιχείρηση διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και απαρτίζεται από τους:

1.Στάντζιος Πασχάλης, Δημοτικός Σύμβουλος,ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Γιαπαύλο Νικόλαο.

2.Χαλκίδης Χαράλαμπος, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή του τον επίσης Δημοτική Σύμβουλο Τοκούτση Παντελεήμων.

3.Μόρφης Σωτήριος, Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή του τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Μπενάζη Εύαγγελο.

4.Βαϊραμίδης Στέφανος, Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή του τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Ιωάννου Χρήστο.

5.Κωνσταντούδη -Στυλίδου Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρωτή της τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο Βόϊτσο Κωνσταντίνο.

6.Σαραπάρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος (της μειοψηφίας) με αναπληρωτή του τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο (της μειοψηφίας)Χατζηλαζάρου Αναστάσιο.

7.Χατζηνάκου Δέσποινα, εκπρόσωπος φορέα με αναπληρώτρια της την Αθέρα Δέσποινα.

8.Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα, δημότισσα με αναπληρωτή της την επίσης δημότισσα Τρούτπεγλη Ιωάννα.

9.Τσιλεπώνη Ευρώπη, δημότισσα με αναπληρωτή της την επίσης δημότισσσα Κωνσταντινίδου Μερόπη.