ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , ΠΕΜΠΤΗ 14-12-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 Μ.Μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , ΠΕΜΠΤΗ 14-12-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 Μ.Μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , ΠΕΜΠΤΗ 14-12-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 Μ.Μ.