ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , ΠΕΜΠΤΗ 07-12-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , ΠΕΜΠΤΗ 07-12-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , ΠΕΜΠΤΗ 07-12-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 Μ.Μ.