ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , ΤΕΤΑΡΤΗ 27/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , ΤΕΤΑΡΤΗ 27/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , ΤΕΤΑΡΤΗ 27/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ.Μ.