ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΙΤΗ 28/11/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΙΤΗ 28/11/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΙΤΗ 28/11/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00μ.μ.