ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου σε τακτική συνεδρίαση στη 01 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.