ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΗΜΕΡΑ 19/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΗΜΕΡΑ 19/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΗΜΕΡΑ 19/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 Μ.Μ.