ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 28/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 28/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 28/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30Μ.Μ.