ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 50ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΔΕΥΤΕΡΑ 04/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:30Μ.Μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 50ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΔΕΥΤΕΡΑ 04/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:30Μ.Μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 50ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΔΕΥΤΕΡΑ 04/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:30Μ.Μ.