ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 51ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΠΕΜΠΤΗ 21-12-2017 ΩΡΑ 16:30 Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 51ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΠΕΜΠΤΗ 21-12-2017 ΩΡΑ 16:30 Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 51ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΠΕΜΠΤΗ 21-12-2017 ΩΡΑ 16:30 Μ.Μ.