ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-12-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:30 Μ.Μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-12-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:30 Μ.Μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-12-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:30 Μ.Μ.