ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 53ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 21-12-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 53ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 21-12-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 53ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 21-12-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00Μ.Μ.