ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 54ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΠΕΜΠΤΗ 28/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:30 Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 54ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΠΕΜΠΤΗ 28/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:30 Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 54ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΠΕΜΠΤΗ 28/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:30 Μ.Μ.