ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 55ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΕΜΠΤΗ 28/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00 Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 55ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΕΜΠΤΗ 28/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00 Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 55ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΕΜΠΤΗ 28/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00 Μ.Μ.