ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 56ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28/12/212017 ΩΡΑ 16:45 Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 56ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28/12/212017 ΩΡΑ 16:45 Μ.Μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 56ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28/12/212017 ΩΡΑ 16:45 Μ.Μ.