Πρόσκληση για την 42η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημαρχείο (ΑΠ 14790/20-10-2017)

Πρόσκληση για την 42η  Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  στις 24 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημαρχείο (ΑΠ 14790/20-10-2017)

Κατεβάστε το αρχείο