Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2015

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2015

Κατεβάστε το αρχείο