Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 02η του μηνός Νοεμβρίου του 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 02η του μηνός Νοεμβρίου του 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00

Κατεβάστε το αρχείο