Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση στις 10 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση στις 10 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι

Kατεβάστε το αρχείο