πρόσκληση 47ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τρίτη 21/11/2017 και ώρα 16:30 μ.μ.

πρόσκληση 47ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τρίτη 21/11/2017 και ώρα 16:30 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 47ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 21/11/2017 και ώρα 16:30 μ.μ.