Ομιλία με θέμα:»Περιφερική αγγειοπάθεια-προδιαθεσικοί παράγοντες και συμπτώματα της νόσου » στο ΚΑΠΗ Καλαμπακίου

Ομιλία με θέμα:»Περιφερική αγγειοπάθεια-προδιαθεσικοί παράγοντες και συμπτώματα της νόσου » στο ΚΑΠΗ Καλαμπακίου