48η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΤΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 21/11/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:15

48η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΤΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 21/11/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:15 (2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

48η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΤΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 21/11/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:15