49η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΤΡΙΤΗ 28/11/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:30Μ.Μ

49η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΤΡΙΤΗ 28/11/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:30Μ.Μ

49η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΤΡΙΤΗ 28/11/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:30Μ.Μ.