Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ στις 2 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι.

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ στις 2 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ειδικής Συνεδρίασης (38ης) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου για τα Πεπραγμένα έτους 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ειδικής Συνεδρίασης (38ης) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου για τα Πεπραγμένα έτους 2016

Λήψη απόφασης περί διενέργειας ή μη νέου πλειοδοτικού διαγωνισμού για το κυλικείο συγκροτήματος Δοξάτου

Λήψη απόφασης περί διενέργειας ή μη νέου πλειοδοτικού διαγωνισμού για το κυλικείο συγκροτήματος Δοξάτου

Πρόσκληση 37ης (τακτικής) Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι

Πρόσκληση 37ης (τακτικής) Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου  στις 13   Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι