Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μεταχειρισμένου Απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 » ( με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16)

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μεταχειρισμένου Απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 » ( με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 53ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 21-12-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00 Μ.Μ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 53ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 21-12-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00 Μ.Μ.