Πρόσκληση για την 35η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (κατ’ επανάληψη της υπ’ αριθμ 34ης/2017 ματαιωθείσας Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση για την 35η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (κατ’ επανάληψη της υπ’ αριθμ 34ης/2017 ματαιωθείσας Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ορθή επανάληψη της Πρόσκλησης σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 29 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 (34η Πρόσκληση με ΑΠ 11816/29-08-2017)

Ορθή επανάληψη της Πρόσκλησης σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 29  Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 (34η Πρόσκληση με ΑΠ 11816/29-08-2017)