Πρόσκληση 37ης (τακτικής) Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι

Πρόσκληση 37ης (τακτικής) Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου  στις 13   Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι

10ο Πανδραμινό Θρακιώτικο Αντάμωμα στις 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:30 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νεροφράκτη

10ο Πανδραμινό Θρακιώτικο Αντάμωμα στις 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:30 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νεροφράκτη

Πρόσκληση για την 36η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (κατ’επανάληψη των υπ’ αριθμ 34ης/2017 και της 35ης/2017 ματαιωθέντων Έκτακτων Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)

Πρόσκληση για την 36η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (κατ’επανάληψη των υπ’ αριθμ 34ης/2017 και της 35ης/2017 ματαιωθέντων Έκτακτων Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)