Ομιλία με θέμα:»Περιφερική αγγειοπάθεια-προδιαθεσικοί παράγοντες και συμπτώματα της νόσου » στο ΚΑΠΗ Καλαμπακίου

Ομιλία με θέμα:»Περιφερική αγγειοπάθεια-προδιαθεσικοί παράγοντες και συμπτώματα της νόσου » στο ΚΑΠΗ Καλαμπακίου

Πρόσκληση έκτακτης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 9 Απριλίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση  έκτακτης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  στις 9 Απριλίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.