Δημοτικό Σχολείο Δημοτικό Σχολείο Δημοτικό Σχολείο Δημοτικό Σχολείο Δημοτικό Σχολείο Δημοτικό Σχολείο Δημοτικό Σχολείο

Δημοτικό Σχολείο

Opening Hours

Monday

9am - 5pm

Tuesday

9am - 5pm

Wednesday

9am - 5pm

Thursday

9am - 5pm

Friday

9am - 5pm

Saturday

-

Sunday

-

Contact Owner

Our Useful Features & Services

ατομική προσέγγιση

Εξωσχολικές δραστηριότητες

Διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες

Βιβλιοθήκη