ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΣΕΠ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.ΔΟΞΑΤΟΥ ΣΟΧ1 Aνακοίνωσης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Απόδειξη Γλωσσομάθειας Απόδειξη Χειρισμού ΗΥ